Orarul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor - anul universitar 2021-2022

Semestrul II

 

ATENŢIE: ÎNCEPÂND CU DATA DE 09.03.2022 SE TRECE LA DESFĂŞURAREA ON-SITE A TUTUROR ORELOR DE ACTIVITĂŢI DIDACTICE (CURS ŞI APLICAŢII).

 

 

ORAR MODUL PSIHO-PEDAGOGIC

 

 

 

Anul de studii Revizia Data

Anul I licenţă

03 09.03.2022
     

Anul II licenţă

07 28.03.2022
     

Anul III licenţă

03 18.02.2022
     

Anul IV licenţă

03 18.02.2022
     

Anul I master

04 15.02.2022
     

 

 

   

 

   
Exemplu citire orar    

 

LEGENDA SĂLILOR:

H3.1- Sală în clădirea UTCN de pe Str. Bariţiu, nr. 26.

S1.2 - sală pe Str. Bariţiu, nr. 26.

C403 C404 Laborator de Fizică , în clădirea UTCN de pe  Bd. Muncii, nr. 103 - 105.

LD - Laborator Domotică, Str. Daicoviciu, nr.15 - sala 425.

Sala G3 - Str. Baritiu, nr. 26-28

Aula - Aula Facultăţii de Ingineria Instalaţiilor

Toate sălile care încep cu I şi Aula se găsesc în clădirea Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor.

SS - Sala de Sport, în incinta cladirii UTCN de pe  Bd. Muncii, nr. 103 - 105.