Proiecte de Cercetare

 

În cei peste 30 de ani de activitate, colectivul Catedrei de Instalatii pentru Constructii a realizat sute de contracte de cercetare si proiectare, marea lor majoritate rezolvând probleme din domeniul energiei si mediului. Cercetarile în domeniul instalatiilor au fost orientate spre probleme prioritare, iar rezultatele cercetarilor au fost valorificate prin editarea de cursuri si îndrumatoare cu o înalta tinuta didactica si stiintifica, elaborarea unor valoroase teze de doctorat, prin participari la sesiuni de comunicari stiintifice, publicarea de studii si articole în reviste de specialitate românesti si straine, contracte de cercetare, inventii si inovatii. Este demn de remarcat, efortul sustinut al corpului academic de a organiza si asigura continuitatea Conferintei "Stiinta Moderna si Energia", începând cu anul 1981, manifestare stiintifica anuala de înalt prestigiu, cu participare ampla a specialistilor din tara si strainatate.

 

Exista o preocupare continua pentru perfectionarea activitatii didactico-stiintifice, prin schimb de experienta si cooperare internationala, în specializari de lunga sau scurta durata în tara si strainatate.

 

Strategiile pe termen lung ale Facultatii de Instalatii în domeniul calitatii procesului de învatamânt sunt în concordanta cu noile prevederi legislative referitoare la organizarea pe cicluri a programelor de studii si armonizarea cu cerintele procesului Bologna - Berlin.

 

De asemeni, facultatea îsi propune sa continue si sa intensifice - în calitate de tânara facultate - programele de relationare cu partenerii terti din tara si strainatate, cu care are deja o serie de contacte.

 

Adresa Contact
Decan: Conf. dr. ing. Mircea Ioan BUZDUGAN
B-dul 21 decembrie 1989, nr. 128-130
400604,Cluj-Napoca, România
Telefon: +40 264 202508 fax:0+40 264 410179
Biroul decanului: +40 264 202502

 

 

 

PROIECTE EUROPENE

 

Proiecte şi programe educaţionale naţionale şi internaţionale realizate şi/sau în curs de realizare

 

Contract instituţional: Intensive Programme Project (IP), post-graduate course

Anii de desfăşurare: 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

Instituţia coordonatoare: "Oulu Polytechnic" Finlanda

Parteneri din România: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Responsabil de proiect: Prof.dr.ing. Julietta Domşa.

Alti parteneri: instituţii din Germania, Grecia, Polonia, Spania şi Regatul Unit al Marii Britanii.

 

Contract instituţional: Intensive Programme Project (IP), post-graduate course

Anii de desfăşurare: 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

Instituţia coordonatoare: "T.E.I. Piraeus" Grecia

Parteneri din România: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Responsabil de proiect: Prof.dr.ing. Julietta Domşa.

Alti parteneri: instituţii din Bulgaria, Germania, Polonia şi Portugalia.

 

 

Programul educaţional Socrates - Erasmus

Responsabil departamental: Prof.dr.ing. Doina Verdeş

Programul educaţional european Socrates - Erasmus la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Anul de desfăşurare: 2004/2005.

 

Proiectul pilot nr. HU 170003 - 2003 Leonardo Da Vinci

Director de program: Prof.dr.ing. Mariana Brumaru

Anul de desfăşurare 2003/2004.

 

 

 

CONTRACTE

 

Contracte câştigate prin competiţie naţională

 

Contract nr. 171CI/2018

Cod PN-III-P2-2.1-CI-2018-1004

Titlul proiectului: Asigurarea mentenanței LEC prin detectarea defectelor cu metoda reflectometriei în timp real.

Durata proiectului: 04.07.2018 – 31.12.2018

Responsabil proiect: Conf.dr.ing. Mircea BUZDUGAN

Raport ştiinţific şi tehnic 2018

 

 

Contract nr. 147C1/2017/2017, Cod  PN-III-P2-2.1-CI-2017-0799

Titlul proiectului: Proceduri de testare a sistemelor de protecție echipate cu relee digitale, la punerea în funcțiune a stațiilor și posturilor din sistemul energetic.

Durata proiectului: 10.10.2017 – 29.03.2018

Responsabil de contract: Conf.dr.ing. Mircea Buzdugan

Raport ştiinţific şi tehnic 2017

Raport de impact final

 

Contract 4D-POSTDOC, POSDRU/89/1.5/S/52603 - "Dezvoltarea şi susţinerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei naţionale de cercetare - dezvoltare - inovare"

Titlu: "Studii şi cercetări privind reducerea impactului negativ asupra mediului a poluanţilor şi deşeurilor solide provenite de la elaborarea oţelului"

Director de contract: Ş.l.dr.ing. Iluţiu-Varvara Dana Adriana

Anii de desfăşurare: 2010 - 2013

 

 

Contracte internaţionale

 

Contract nr. 9687/2010 "Studiu privind alegerea tuburilor de canalizare"

Beneficiar:  Keramo Steizung Steinzeug NV Belgia

Responsabil de contract: Conf.dr.ing. Vitan Eugen

Echipa: Prof.dr.biolog Paşca Daniela, Ş.l.dr.ing. Bacoţiu Ciprian, Ş.l.dr.ing. Hoţupan Anca, Ş.l.dr.ing. Hădărean Adriana

 

 

Contracte cu terţi

 

Contract nr. 21238 din 23.09.2013 - Asistenţă tehnică şi verificare documentaţii în cadrul proiectului POS Mediu

Titlu: "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba"

Responsabil de contract: Conf.dr.ing. Vitan Eugen

Echipa: Conf.dr.ing. Dorin Beu, Ş.l.dr.ing. Bacoţiu Ciprian, Ş.l.dr.ing. Hoţupan Anca, Ş.l.dr.ing. Hădărean Adriana, Asist.ing. Indolean Radu

 

Contract 2U/14.05.2013

Proiect Tehnic - Iluminatul arhitectural al Palatului Culturii şi Palatului Administrativ

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş

Responsabil de contract: Conf.dr.ing. Beu Dorin

Echipa: Asist.ing. Radu Indolean, Asist.dr.ing. Călin Ciugudean

 

Contract 1U/08.04.2013

Titlu: "Studiu de fezabilitate  - Iluminatul arhitectural al Palatului Culturii şi Palatului Administrativ"

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş

Responsabil de contract: Conf.dr.ing. Beu Dorin

 

  

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter