Semestrul II

 

În perioada de început a semestrului pot să apară modificări frecvente la orar. Verificaţi această pagină cât mai des.

 

Orele remediale prevăzute la anul I nu au caracter obligatoriu. Ele se adresează studenţilor care doresc să -şi îmbunătăţească noţiunile aferente disciplinelor respective.

 

Orar tutorat studenti

 

 

LEGENDA SĂLILOR ESTE ÎN PARTEA DE JOS A ACESTEI PAGINI

 

Anul de studii Revizia Data

Anul I licenţă

05 08.03.2023
     

Anul II licenţă

Precizari privind citirea orarului

Se respectă regula că ce este deasupra diagonalei se desfăşoară in săptămâna impară iar ce este sub diagonală se desfăşoară în saptamâna pară.

04 22.02.2023
     

Anul III licenţă

05 15.03.2023
     

Anul IV licenţă

06 02.03.2023
     

Anul I MASTER INGINERIA INSTALATIILOR

05 01.03.2023

 

   

ANUL I MASTER BUILDING SERVICES FOR REGENERATIVE CITIES

01 16.02.2023
     
Exemplu citire orar    

 

LEGENDA SĂLILOR:

H3.1- Sală în clădirea UTCN de pe Str. Bariţiu, nr. 26.

S1.2 - sală pe Str. Bariţiu, nr. 26.

C403 C404 Laborator de Fizică , în clădirea UTCN de pe  Bd. Muncii, nr. 103 - 105.

LD - Laborator Domotică, Str. Daicoviciu, nr.15 - sala 425.

Sala G3 - Str. Baritiu, nr. 26-28

Aula - Aula Facultăţii de Ingineria Instalaţiilor

Toate sălile care încep cu I şi Aula se găsesc în clădirea Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor.

Sala P03 se află la parter, în clădirea anexă din incinta Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor.

SS - Sala de Sport, în incinta clădirii UTCN de pe  Bd. Muncii, nr. 103 - 105.