Semestrul II 2023-2024

 

 

 

Orele remediale nu sunt obligatorii, ele se adresează studenţilor dornici de a-şi completa cunoştinţele la materiile respective.

 

În atenţia studenţilor înscrişi la Modulul pedagogic

 

LEGENDA SĂLILOR ESTE ÎN PARTEA DE JOS A ACESTEI PAGINI

 

Anul de studii Revizia Data

Anul I licenţă - CU ORE REMEDIALE

 

03 11.05.2024
     

Anul II licenţă

01 20.02.2024
     

Anul III licenţă

01 27.02.2024
     

Anul IV licenţă

01 20.02.2024
     

Anul I MASTER INGINERIA INSTALATIILOR

01 27.02.2024
     

ANUL I MASTER BUILDING SERVICES FOR REGENERATIVE CITIES

01 20.02.2024
     
Exemplu citire orar    

 

LEGENDA SĂLILOR:

H3.1- Sală în clădirea UTCN de pe Str. Bariţiu, nr. 26.

S1.2 - sală pe Str. Bariţiu, nr. 26.

C403 C404 Laborator de Fizică , în clădirea UTCN de pe  Bd. Muncii, nr. 103 - 105.

LD - Laborator Domotică, Str. Daicoviciu, nr.15 - sala 425.

Sala G3 - Str. Baritiu, nr. 26-28

Aula - Aula Facultăţii de Ingineria Instalaţiilor

Toate sălile care încep cu I şi Aula se găsesc în clădirea Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor.

Sala P03 se află la parter, în clădirea anexă din incinta Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor.

SS - Sala de Sport, în incinta clădirii UTCN de pe  Bd. Muncii, nr. 103 - 105.