ADMITERE DOCTORAT

 

În cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor îşi desfăşoară activitatea următorii conducători de doctorat:
 
Numele şi prenumele Domeniul de studii universitare de doctorat Adresa de e-mail
Prof.dr.ing. Gheorghe BADEA Inginerie Civilă şi Instalaţii gheorghe.badea@insta.utcluj.ro
Prof. Mircea Ion BUZDUGAN Inginerie electrică mircea.buzdugan@insta.utcluj.ro
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina de internet a Scoala Doctorala.