Oferta educatională

Oferta educațională a Facultății de Inginerie a Instalațiilor cuprinde următoarele cicluri:

 

Ciclul I – LICENŢĂ (4 ani)
 

în domeniul Ingineria Instalațiilor, specializarea Instalații pentru construcții

 

Ciclul II – MASTER (2 ani)

 
în domeniul Inginerie Civilă și Instalații, specializarea Ingineria Instalațiilor

 

Ciclul III – DOCTORAT (3 ani)

 

în domeniul Inginerie Civilă şi Instalaţii şi în domeniul Inginerie Electrică