Misiunea asumată de către colectivul de cadre didactice ale Facultăţii de Inginerie a Instalațiilor este aceea de formare a inginerilor în domeniul Ingineriei Instalaţiilor, domeniu vast, cu multiple posibilităţi de afirmare a specialiştilor, care incumbă proiectarea, execuția, exploatarea, mentenanţa predictivă, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru construcții şi a reţelelor de instalaţii. Instalaţiile, aflate într-o dinamică permanentă, contribuie decisiv la dezvoltarea infrastructurii, la utilizarea eficientă a resurselor şi energiei, a confortului modern, nivelul său de dezvoltare reprezentând un indicator al calităţii vieţii şi al gradului de civilizaţie al populaţiei.

Cunoștințele fundamentale și de specialitate referitoare la alcătuirea constructivă și funcțională, calculul și execuția sistemelor de instalații necesare clădirilor civile, industriale, celor din sectorul terţiar, precum şi a rețelelor aferente acestora, dobândite pe parcursul celor trei nivele de studiu (licenţă, master şi doctorat) și în cadrul unor cursuri postuniversitare, asigură un standard ridicat de educație inginerească, științifică și tehnologică, competitive la nivel naţional şi internațional.

 

Misiunea Facultății de Inginerie a Instalațiilor se materializează prin urmărirea permanentă şi atingerea următoarelor obiective esenţiale:

 

  • Promovarea procesului educațional de calitate;
  • Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale didactice și de cercetare;
  • Comunicarea permanentă cu mediul economico-social în vederea identificării și satisfacerii nevoilor acesteia din punct de vedere educațional și al cercetării;
  • Dezvoltarea de relații interinstituționale durabile, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.