Componenţa Biroului Consiliului Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor

 

Conf.dr.ing. Florin DOMNIŢA (Decan)

 

Conf.dr.ing. Ciprian BACOŢIU (Prodecan)

 

Conf.dr.ing. Carmen MÂRZA (Director de departament)