Învățământul superior de instalații a luat fiinţă în anul 1972 în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. În cei peste 40 de ani de existență, acesta a cunoscut mai multe forme de organizare, fiind în prezent a doua facultate cu acest profil din țară, după cea de la București.

Actualmente, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor pregătește ingineri în specializarea de licență ”Instalații pentru construcții”. Viitorii specialiști vor dobândi, pe parcursul celor 4 ani de facultate, competențele necesare pentru a activa atât în proiectarea, cât și în execuția, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru construcții civile și industriale:

-          Instalații de încălzire (sisteme de încălzire cu corpuri statice, centrale termice, panouri solare, cogenerare, încălzire prin pardoseală);

-          Instalații sanitare (alimentare cu apă și canalizare);

-          Instalații de ventilare și condiționare (instalații de ventilare și climatizare a aerului ambiental);

-          Instalații electrice (iluminat, instalații electrice de joasă şi medie tensiune);

-          Instalații frigorifice (echipamente performante de răcire din mediul rezidenţial şi industrial);

-          Instalații de gaze naturale (la utilizator şi reţele de gaze naturale);

-          Instalații de automatizare din clădiri.

Totodată, se depășește domeniul strict al construcțiilor, acesta fiind completat de instalaţiile exterioare: rețele termice, rețele de alimentare cu apă și canalizare, tratare și epurare de ape uzate, rețele electrice și posturi de medie tensiune, etc. Astfel, posibilitățile de angajare ale studenților facultății noastre cresc semnificativ, devenind deosebit de variate. Marea majoritate a absolvenților reușesc să se angajeze imediat terminarea facultății în mari companii naționale și internaționale (ex. EON Gaz, Emerson, Companiile regionale de apă, Bosch, DeLonghi, etc.), precum și în firme autohtone de proiectare și execuție.

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor se află în strânsă legătură cu mediul de afaceri din România, precum și cel european. Studenții noștri au posibilitatea efectuării unor mobilități de şcolarizare şi practică, în cadrul programelor internaționale de tip Erasmus, la mari companii din Europa: OMS Slovacia, Ruck Ventilatoren Germania, Ensiro Norvegia sau la școlile de vară din Atena, Porto, Kosice, etc. precum şi la companiile românești anterior menționate.

Domeniul instalațiilor pentru construcții este unul foarte dinamic. Tehnologia avansează într-un ritm alert, ceea ce conduce implicit și la necesitatea continuă de schimbare (”up-gradare”) a instalațiilor unei construcții. Astfel, ritmul de înlocuire a instalațiilor, în vederea atingerii „confortului modern” este mult mai mare comparativ cu durata de viață a construcţiei în sine.

Pentru a facilita accesul tuturor studenților la cele mai noi informații apărute în domeniul instalațiilor pentru construcții și în cadrul învățământului superior, s-a constituit Asociația Studenților Facultății de Instalații din Cluj-Napoca – ASFIC – un liant între studenți, corpul profesoral și mediul de afaceri. ASFIC promovează colaborarea profesională și culturală cu diferite organizații din țară și străinătate. Începând din acest an, asociația organizează și o Școală de toamnă cu o tematică de foarte mare actualitate, cea a clădirilor verzi. De asemenea studenţii Facultăţii de Instalaţii sunt implicaţi activ în proiectul „Cluj – 2015: Capitală Europeană a Tineretului”

Studenții facultății noastre sunt îndrumați de un colectiv de cadre didactice foarte bine pregătite, cu o vastă experiență atât în domeniul pedagogic, cât și în cel al ingineriei instalațiilor. Cu o vizibilă deschidere către studenți, cadrele didactice le oferă acestora informații de bază absolut necesare viitorilor ingineri precum și noutățile în domeniu.

Întregul proces didactic și pedagogic se desfășoară într-o clădire modernizată, dotată cu amfiteatre multimedia și laboratoare echipate cu aparatură modernă. De asemenea, studenții beneficiază și de o cantină aflată în curtea facultății, loc în care pot servi masa la prețuri modice.

În vederea aprofundării cunoștințelor în specializarea „Instalații pentru construcții”, absolvenții de licenţă pot urma timp de 2 ani, cursurile unui program de masterat în specializarea ”Ingineria Instalațiilor”.

Pentru cei care doresc desăvârșirea studiilor la un nivel și mai înalt, pot fi urmate cursurile de doctorat din cadrul Școlii doctorale a Universității Tehnice, sub îndrumarea unui profesor coordonator ales.

Dragi tineri, vă aşteptăm la facultatea noastră şi suntem siguri că nu veţi regreta alegerea făcută!