Departamente

 

Departamentul Ingineria Instalaţiilor

 

Departamentul Ingineria Instalaţiilor se bucură de un prestigiu deosebit în formarea inginerilor în domeniu şi are o bogată tradiţie în cercetarea ştiinţifică, recunoscută pe plan intern şi internaţional. Cadrele didactice predau cursuri, conduc seminarii, lucrări de laborator şi proiecte studenţilor secţiei Instalaţii pentru Construcţii, precum şi absolvenţilor care urmează studiile de master şi doctorat. Departamentul cuprinde atât discipline fundamentale cum sunt: Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică, Utilizarea Calculatoarelor, Mecanisme şi Organe de maşini, Hidraulică şi Maşini Hidraulice, Termotehnică şi Aparate Termice, Electrotehnică şi Maşini Electrice,Legislaţie, Marketing cât şi discipline de specialitate din domeniul instalaţiilor pentru construcţii cum sunt: Instalaţii Sanitare şi de gaze, Instalaţii Hidroedilitare, Instalaţii de Încalzire şi Retele termice, Instalaţii Electrice, Instalaţii de automatizare, Instalaţii de Ventilare şi Climatizare, Instalaţii Frigorifice, Tehnologia şi Montajul Instalaţiilor şi alte discipline opţionale. Cadrele didactice au elaborat manuale universitare, îndrumatoare şi tratate de specialitate, apreciate elogios atât de studenţi, cât şi de inginerii din proiectare, cercetare şi execuţie. Procesul didactic pregăteste ingineri licenţiaţi având competenţe profesionale în proiectare, execuţie, exploatare, marketing, învatamânt şi administraţie. Facultatea de Instalaţii este organizatorul Conferinţei nationale „Ştiinţa Modernă şi Energia”, manifestare ştiinţifică anuală de înalt prestigiu ştiinţific, cu participare amplă a specialiştilor din ţară şi străinătate.


Personal didactic:

Nume, Prenume, Grad didactic Telefon, E-mail
   
Director de departament:  
MÂRZA Carmen
  Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202519, +40-264-202505
carmen.marza@insta.utcluj.ro
   
Membrii departamentului:  
   
1. BUZDUGAN Mircea
  Profesor dr.ing.
+40-264-202502, +40-264-202520
mircea.buzdugan@insta.utcluj.ro
2. ABRUDAN Ancuţa
 Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202556
ancuta.abrudan@insta.utcluj.ro
3. BACOŢIU Ciprian
 Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202557
ciprian.bacotiu@insta.utcluj.ro
4. BEU Dorin
  Conferenţiar dr.ing
+40-264-202513, +40-723-661536
dorin.beu@insta.utcluj.ro
5. DOMNIŢA Florin
 Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202512
florin.domnita@insta.utcluj.ro
6. DRAGOŞ Gheorghe Viorel
  Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202504
viorel.dragos@insta.utcluj.ro
7. ILUŢIU VARVARA Dana Adriana
 Conferenţiar dr.ing
+40-264-202552
dana.adriana.varvara@insta.utcluj.ro
8. MÂRZA Carmen
  Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202519, +40-264-202505
carmen.marza@insta.utcluj.ro
9. VITAN Eugen
  Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202558
eugen.vitan@insta.utcluj.ro
10. CHIRA Teodor Valeriu
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202550
teodor.chira@insta.utcluj.ro
11. CHISĂLIŢĂ Gelu
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202559
gelu.chisalita@insta.utcluj.ro
12. CIUGUDEANU Călin
  Şef lucrări.dr.ing.
+40-264-202513
calin.ciugudean@insta.utcluj.ro
13. CORSIUC Georgiana
  Şef lucrări.dr.ing.
+40-264-202519
georgiana.iacob@insta.utcluj.ro
14. DEAC Anagabriela
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202551
anagabriela.deac@insta.utcluj.ro
15. FETEA Marius
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202561
marius.fetea@insta.utcluj.ro
16. GIURCA Ioan
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202554
ioan.giurca@insta.utcluj.ro
17. HĂDĂREAN Adriana
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202552
adriana.hadarean@insta.utcluj.ro
18. HOŢUPAN Anca
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202557
anca.hotupan@insta.utcluj.ro
19. IACOB Cristina
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202551
cristina.iacob@insta.utcluj.ro
20. MARE Roxana
  Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202553
roxana.mare@insta.utcluj.ro
21. MOLDOVAN Raluca Paula
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202559
raluca.moldovan@insta.utcluj.ro
22. MUREŞAN Dan
  Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202553
muresan.dan@insta.utcluj.ro
23. RUS Tania
  Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202552
tania.catarig@insta.utcluj.ro
24. RUSU Daniel
 Şef lucrări dr.ing.
+40-264-202551
daniel.rusu@insta.utcluj.ro
25. BOLBOACĂ Andrei
  Asist.dr.ing.
+40-264-202554
andrei.bolboaca@insta.utcluj.ro
26. CILIBIU Constantin
  Asist.dr.ing.
+40-264-202554
constantin.cilibiu@insta.utcluj.ro
27. POP Octavian
  Asist.dr.ing.
 
   
   
Cadre didactice asociate 2019-2020  
   
1. MUNTEA Cornel
  Conferenţiar.dr.ing.
+40-264-202560
cornel.muntea@insta.utcluj.ro
2. MUNTEANU,Radu
  Profesor dr.ing.
+40-264-401202
radu.munteanu@mas.utcluj.ro
3. POP Ioan Gheorghe
 Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202561
pop.ionut314@yahoo.com
4. POPOVICI Tudor
  Profesor dr.ing.
+40-264-202512
tudor.popovici@insta.utcluj.ro
5.COPÎNDEAN Romul
  Conferenţiar dr.ing.
+40-264-401258
copandean@mas.utcluj.ro
6.CRISTEA Alexandru
  Conferenţiar dr.ing.
+40-264-202518
alexandru.cristea@insta.utcluj.ro
7.MACOVESCU Sorin
  Conferentiar dr.ing.
+40-264-202561
sorin.macovescu@insta.utcluj.ro
8.MUNTEANU Radu Adrian
  Conferentiar dr.ing.
+40-264-401434
radu.a.munteanu@mas.utcluj.ro
9.ALBU Horaţiu
 Dr.ing.
 
10.MOSONI Dionisie
  Dr.ing.
 
11. INDOLEAN Radu
 Ing.
+40-264-202560
radu.indolean@insta.utcluj.ro
   

Personal auxiliar:

 
1. ing. DODEA Liviu
  Tehnician
+40-262-202548
liviu.dodea@insta.utcluj.ro
2. ing. CÂMPIANU Angel
  Tehnician I
+40-262-202548
angel.campianu@insta.utcluj.ro
3. ing. MILITARU Mariana
  Tehnician I
+40-264-202508
ana.militaru@insta.utcluj.ro

Adresa:
B-dul 21 Decembrie Nr.128-130, 400604, Cluj-Napoca

Secretar departament: ing. MILITARU Mariana
Sala I106 Tel:+40-264-202508
E-mail: ana.militaru@insta.utcluj.ro

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter