Departamentul Ingineria Instalaţiilor

 

Departamentul Ingineria Instalaţiilor se bucură de un prestigiu deosebit în formarea inginerilor în domeniu şi are o bogată tradiţie în cercetarea ştiinţifică, recunoscută pe plan intern şi internaţional. Cadrele didactice predau cursuri, conduc seminarii, lucrări de laborator şi proiecte studenţilor secţiei Instalaţii pentru Construcţii, precum şi absolvenţilor care urmează studiile de master şi doctorat. Departamentul cuprinde atât discipline fundamentale cum sunt: Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică, Utilizarea Calculatoarelor, Mecanisme şi Organe de Maşini, Hidraulică şi Maşini Hidraulice, Termotehnică şi Aparate Termice, Electrotehnică şi Maşini Electrice, Legislaţie, Marketing cât şi discipline de specialitate din domeniul instalaţiilor pentru construcţii cum sunt: Instalaţii Sanitare şi de Gaze, Instalaţii Hidroedilitare, Instalaţii de Încălzire şi Reţele Termice, Instalaţii Electrice, Automatizarea Instalaţiilor, Instalaţii de Ventilare şi Climatizare, Instalaţii Frigorifice, Tehnologia şi Montajul Instalaţiilor şi alte discipline opţionale. Cadrele didactice au elaborat manuale universitare, îndrumătoare şi tratate de specialitate, apreciate elogios atât de studenţi, cât şi de inginerii din proiectare, cercetare şi execuţie. Procesul didactic pregăteste ingineri licenţiaţi având competenţe profesionale în proiectare, execuţie, exploatare, marketing, învăţământ şi administraţie. Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor este coorganizator al Conferinţei Naţionale „Ştiinţa Modernă şi Energia”, manifestare ştiinţifică anuală de înalt prestigiu ştiinţific, cu participare amplă a specialiştilor din ţară şi străinătate.


Personal didactic

 

Grad didactic, Nume, Prenume Telefon, E-mail
Director de departament  
Conferenţiar dr.ing. BACOŢIU Ciprian +40-264-202505
ciprian.bacotiu@insta.utcluj.ro
Membrii departamentului  
1. Profesor dr.ing. BUZDUGAN Mircea +40-264-202520
mircea.buzdugan@insta.utcluj.ro
2. Conferenţiar dr.ing. ABRUDAN Ancuţa +40-264-202556
ancuta.abrudan@insta.utcluj.ro
3. Conferenţiar dr.ing. BACOŢIU Ciprian +40-264-202504
ciprian.bacotiu@insta.utcluj.ro
4. Conferenţiar dr.ing. BEU Dorin +40-264-202513, +40-723-661536
dorin.beu@insta.utcluj.ro
5. Conferenţiar dr.ing. CIUGUDEANU Călin +40-264-202513
calin.ciugudeanu@insta.utcluj.ro
6. Conferenţiar dr.ing. DOMNIŢA Florin - DECAN +40-264-202502
florin.domnita@insta.utcluj.ro
7. Conferenţiar dr.ing. ILUŢIU VARVARA Dana Adriana +40-264-202552
dana.adriana.varvara@insta.utcluj.ro
8. Conferenţiar dr.ing. MÂRZA Carmen - PRODECAN INTERIMAR +40-264-202519
carmen.marza@insta.utcluj.ro
9. Conferenţiar dr.ing. VITAN Eugen +40-264-202558
eugen.vitan@insta.utcluj.ro
10. Şef lucrări dr.ing. ALBU Horaţiu

+40-264-202552
horatiu.albu@insta.utcluj.ro

11. Şef lucrări dr.ing. BOLBOACĂ Andrei +40-264-202554
andrei.bolboaca@insta.utcluj.ro
12. Şef lucrări dr.ing. CHIRA Teodor Valeriu +40-264-202550
teodor.chira@insta.utcluj.ro
13. Şef lucrări dr.ing. CHISĂLIŢĂ Gelu +40-264-202559
gelu.chisalita@insta.utcluj.ro
14. Şef lucrări dr.ing. CILIBIU Constantin +40-264-202554
constantin.cilibiu@insta.utcluj.ro
15. Şef lucrări dr.ing. CORSIUC Georgiana +40-264-202519
georgiana.iacob@insta.utcluj.ro
16. Şef lucrări dr.ing. DEAC Anagabriela +40-264-202551
anagabriela.deac@insta.utcluj.ro
17. Şef lucrări dr.ing. FETEA Marius +40-264-202561
marius.fetea@insta.utcluj.ro
18. Şef lucrări dr.ing. GIURCA Ioan +40-264-202554
ioan.giurca@insta.utcluj.ro
19. Şef lucrări dr.ing. HĂDĂREAN Adriana +40-264-202518
adriana.hadarean@insta.utcluj.ro
20. Şef lucrări dr.ing. HOŢUPAN Anca +40-264-202557
anca.hotupan@insta.utcluj.ro
21. Şef lucrări dr.ing. IACOB Cristina +40-264-202551
cristina.iacob@insta.utcluj.ro
22. Şef lucrări dr.ing. MARE Roxana +40-264-202518
roxana.mare@insta.utcluj.ro
23. Şef lucrări dr.ing. MOLDOVAN Raluca Paula +40-264-202559
raluca.moldovan@insta.utcluj.ro
24. Şef lucrări dr.ing. MUREŞAN Dan +40-264-202553
muresan.dan@insta.utcluj.ro
25. Şef lucrări dr.ing. POP Octavian Gabriel +40-264-202560
octavian.pop@insta.utcluj.ro
26. Şef lucrări dr.ing. RUS Tania +40-264-202556
tania.rus@insta.utcluj.ro
27. Şef lucrări dr.ing. RUSU Daniel +40-264-202551
daniel.rusu@insta.utcluj.ro
28. Asistent dr.ing. MOLDOVAN Ana Maria

+40-264-202552
ana.moldovan@insta.utcluj.ro

Cadre didactice asociate 2023-2024  
1. Profesor dr.ing. MUNTEANU Radu Adrian .+40-264-401434
radu.a.munteanu@mas.utcluj.ro
2. Conferenţiar dr.ing. COPÎNDEAN Romul +40-264-401258
copandean@mas.utcluj.ro
3. Conferenţiar dr.ing. DRAGOŞ Gheorghe Viorel +40-264-202515
viorel.dragos@insta.utcluj.ro
4. Conferenţiar dr.ing. MUNTEA Cornel +40-264-202560
cornel.muntea@insta.utcluj.ro
5. Conferenţiar dr.ing. POP Ioan Gheorghe +40-264-202561
pop.ionut314@yahoo.com
6. Dr.ing. MOSONI Dionisie  
 
 
 
Personal auxiliar  
1. ing. CÂMPIANU Angel
  Tehnician I
+40-262-202548
angel.campianu@insta.utcluj.ro
2. ing. DODEA Liviu
  Tehnician
+40-262-202548
liviu.dodea@insta.utcluj.ro
3. ing. MILITARU Mariana
  Tehnician I
+40-264-202508
ana.militaru@insta.utcluj.ro

Adresa

B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128-130, 400604, Cluj-Napoca

Secretar departament

ing. MILITARU Mariana
Sala I106 Tel:+40-264-202508
E-mail: ana.militaru@insta.utcluj.ro