Departamentul Ingineria Instalaţiilor

 

Departamentul Ingineria Instalaţiilor se bucură de un prestigiu deosebit în formarea inginerilor în domeniu şi are o bogată tradiţie în cercetarea ştiinţifică, recunoscută pe plan intern şi internaţional. Cadrele didactice predau cursuri, conduc seminarii, lucrări de laborator şi proiecte studenţilor secţiei Instalaţii pentru Construcţii, precum şi absolvenţilor care urmează studiile de master şi doctorat. Departamentul cuprinde atât discipline fundamentale cum sunt: Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică, Utilizarea Calculatoarelor, Mecanisme şi Organe de maşini, Hidraulică şi Maşini Hidraulice, Termotehnică şi Aparate Termice, Electrotehnică şi Maşini Electrice,Legislaţie, Marketing cât şi discipline de specialitate din domeniul instalaţiilor pentru construcţii cum sunt: Instalaţii Sanitare şi de gaze, Instalaţii Hidroedilitare, Instalaţii de Încalzire şi Retele termice, Instalaţii Electrice, Automatizarea Instalaţiilor, Instalaţii de Ventilare şi Climatizare, Instalaţii Frigorifice, Tehnologia şi Montajul Instalaţiilor şi alte discipline opţionale. Cadrele didactice au elaborat manuale universitare, îndrumatoare şi tratate de specialitate, apreciate elogios atât de studenţi, cât şi de inginerii din proiectare, cercetare şi execuţie. Procesul didactic pregăteste ingineri licenţiaţi având competenţe profesionale în proiectare, execuţie, exploatare, marketing, învatamânt şi administraţie. Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor este coorganizator al Conferinţei Naţionale „Ştiinţa Modernă şi Energia”, manifestare ştiinţifică anuală de înalt prestigiu ştiinţific, cu participare amplă a specialiştilor din ţară şi străinătate.


Personal didactic:

Nume, Prenume, Grad didactic Telefon, E-mail
   
Director de departament:  
Conferenţiar dr.ing. MÂRZA Carmen +40-264-202519, +40-264-202505
carmen.marza@insta.utcluj.ro
   
Membrii departamentului:  
   
1. Profesor dr.ing. BUZDUGAN Mircea +40-264-202502, +40-264-202520
mircea.buzdugan@insta.utcluj.ro
2. Conferenţiar dr.ing. ABRUDAN Ancuţa +40-264-202556
ancuta.abrudan@insta.utcluj.ro
3. Conferenţiar dr.ing. BACOŢIU Ciprian - PRODECAN +40-264-202504
ciprian.bacotiu@insta.utcluj.ro
4. Conferenţiar dr.ing. BEU Dorin +40-264-202513, +40-723-661536
dorin.beu@insta.utcluj.ro
5. Conf.dr.ing. CIUGUDEANU Călin +40-264-202513
calin.ciugudeanu@insta.utcluj.ro
6. Conferenţiar dr.ing. DOMNIŢA Florin - DECAN +40-264-202512
florin.domnita@insta.utcluj.ro
8. Conferenţiar dr.ing. ILUŢIU VARVARA Dana Adriana +40-264-202552
dana.adriana.varvara@insta.utcluj.ro
9. Conferenţiar dr.ing. MÂRZA Carmen +40-264-202519, +40-264-202505
carmen.marza@insta.utcluj.ro
10. Conferenţiar dr.ing. VITAN Eugen +40-264-202558
eugen.vitan@insta.utcluj.ro
11. Şef lucrări dr.ing. BOLBOACĂ Andrei +40-264-202554
andrei.bolboaca@insta.utcluj.ro
12. Şef lucrări dr.ing. CHIRA Teodor Valeriu +40-264-202550
teodor.chira@insta.utcluj.ro
13. Şef lucrări dr.ing. CHISĂLIŢĂ Gelu +40-264-202559
gelu.chisalita@insta.utcluj.ro
14. Ş.l.dr.ing. CILIBIU Constantin +40-264-202554
constantin.cilibiu@insta.utcluj.ro
15. Şef lucrări.dr.ing. CORSIUC Georgiana +40-264-202519
georgiana.iacob@insta.utcluj.ro
16. Şef lucrări dr.ing. DEAC Anagabriela +40-264-202551
anagabriela.deac@insta.utcluj.ro
17. Şef lucrări dr.ing. FETEA Marius +40-264-202561
marius.fetea@insta.utcluj.ro
18. Şef lucrări dr.ing. GIURCA Ioan +40-264-202554
ioan.giurca@insta.utcluj.ro
19. Şef lucrări dr.ing. HĂDĂREAN Adriana +40-264-202552
adriana.hadarean@insta.utcluj.ro
20. Şef lucrări dr.ing. HOŢUPAN Anca +40-264-202557
anca.hotupan@insta.utcluj.ro
21. Şef lucrări dr.ing. IACOB Cristina +40-264-202551
cristina.iacob@insta.utcluj.ro
22. Şef lucrări dr.ing. MARE Roxana +40-264-202553
roxana.mare@insta.utcluj.ro
23. Şef lucrări dr.ing. MOLDOVAN Raluca Paula +40-264-202559
raluca.moldovan@insta.utcluj.ro
24. Şef lucrări dr.ing. MUREŞAN Dan +40-264-202553
muresan.dan@insta.utcluj.ro
25. Şef lucrări dr.ing. POP Octavian Gabriel +40-264-202560
octavian.pop@insta.utcluj.ro
26. Şef lucrări dr.ing. RUS Tania +40-264-202552
tania.rus@insta.utcluj.ro
27. Şef lucrări dr.ing. RUSU Daniel +40-264-202551
daniel.rusu@insta.utcluj.ro
28. Asist.dr.ing. ALBU Horaţiu

+40-264-202552

horatiu.albu@insta.utcluj.ro

29. Asist.drd.ing.  MOLDOVAN Ana Maria

+40-264-202554

ana.moldovan@insta.utcluj.ro

   
Cadre didactice asociate 2021-2022  
   
   
1. Profesor dr.ing. MUNTEANU Radu Adrian .+40-264-401434
radu.a.munteanu@mas.utcluj.ro
2. Conferenţiar dr.ing. COPÎNDEAN Romul +40-264-401258
copandean@mas.utcluj.ro
3. Conferenţiar dr.ing. DRAGOŞ Gheorghe Viorel +40-264-202515
viorel.dragos@insta.utcluj.ro
4. Conferenţiar.dr.ing. MUNTEA Cornel +40-264-202560
cornel.muntea@insta.utcluj.ro
5. Conferenţiar dr.ing. POP Ioan Gheorghe +40-264-202561
pop.ionut314@yahoo.com
6. Dr.ing. MOSONI Dionisie  
   
   
 
Personal auxiliar:  
1. ing. CÂMPIANU Angel
  Tehnician I
+40-262-202548
angel.campianu@insta.utcluj.ro
2. ing. DODEA Liviu
  Tehnician
+40-262-202548
liviu.dodea@insta.utcluj.ro
3. ing. MILITARU Mariana
  Tehnician I
+40-264-202508
ana.militaru@insta.utcluj.ro

Adresa:
B-dul 21 Decembrie Nr.128-130, 400604, Cluj-Napoca

Secretar departament: ing. MILITARU Mariana
Sala I106 Tel:+40-264-202508
E-mail: ana.militaru@insta.utcluj.ro