Componenţa Consiliului Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor

 

Prof.dr.ing. Mircea BUZDUGAN

 

Conf.dr.ing. Ancuţa ABRUDAN

 

Conf.dr.ing. Ciprian BACOŢIU (Prodecan)

 

Conf.dr.ing. Florin DOMNIŢA (Decan)

 

Conf.dr.ing. Carmen MÂRZA (Director de departament)

 

Ş.l.dr.ing. Gelu CHISĂLIŢĂ

 

Ş.l.dr.ing. Anca HOŢUPAN

 

Andreea-Florena CHIRICUŢĂ (studentă)

 

Horia-Daniel RUSU (student)

 

Denisa-Marinela CĂRMĂZAN (studentă)