Admitere master

 
Prezentarea programului de studii masterale Ingineria Instalaţiilor

 

În cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor funcționează programul de masterat Ingineria Instalațiilor. Programul de studii este conceput ca program de cercetare, având o durată de 2 ani (4 semestre) și fiind organizat la forma de învățământ cu frecvență, conform politicii Universității Tehnice din Cluj-Napoca (https://www.utcluj.ro/universitatea/educatie/master/.).

 

De ce să alegi acest program de studii? Misiune şi obiective

 

Programul are ca misiune aprofundarea pregătirii specialistului în domeniul fundamental - Ingineria Instalațiilor, asigurând absolvenților o pregătire complexă, riguroasă și interdisciplinară, care îmbină aspectele teoretice cu cele aplicative, astfel încât, prin intermediul acestei pregătiri, să fie formate abilitățile profesionale fundamentale.

Programul asigură tranziția de la studiile de licență la piața muncii sau de la licență la studiile de doctorat, accentul principal punându-se pe pregătirea unor specialiști capabili să gestioneze activitățile de execuție, proiectare,  cercetare, manageriat  în domeniul ingineriei instalațiilor .

Aici se formează ingineri, proiectanți, cercetători, doctori în științe și cadre didactice care pot profesa atât pe plan național cât și pe plan internațional.

Competențele obținute în urma programelor de studii asigură cu succes nivelul de performanță și profesionalism, necesare unui inginer dornic să realizeze o carieră profesională de excepție în domeniul ingineriei instalațiilor.

 

Ce cuprinde programul de studii?

 

Planurile de învățământ cuprind activități asistate integral: prelegeri de curs, laboratoare, proiecte, și discipline asistate parțial: stagii de practică, activități de cercetare, precum și o disertație prin care se atestă că fiecare student a acumulat competențele așteptate.

Programul se desfășoară pe o durată de 2 ani și cuprinde discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniu, cum ar fi:

 • Instalații pentru clădiri multizonale și cu destinație specială;
 • Managementul instalațiilor;
 • Gestionarea resurselor de apă;
 • Reabilitarea și modernizarea sistemelor de conducte;
 • Conceperea caselor pasive și a caselor inteligente;
 • Sisteme performante pentru producerea energiei;
 • Domotică și sisteme de management a clădirilor;
 • Expertiza, auditul și certificarea energetică a clădirilor.

Clic aici pentru a accesa programul de studii.

 

Mobilităţi de studii

 

Prin implementarea programelor Erasmus și Erasmus+ sunt disponibile mobilități pentru studenții masteranzi in cadrul UTC-N.

Universitatea Tehnică este membră a alianței Universitatea Europeană de Tehnologie EUt+, astfel fiind disponibile diverse oportunități, cum ar fi burse sau școli de vară.

Mai multe informații:

Programe Erasmus+

Ghidul studentului Erasmus

EUt+

 

Continuarea studiilor masterale prin studii doctorale

 

Unul dintre obiective acestui programelor de master este acela de a crea și dezvolta capacitatea studenților de a desfășura activități de cercetare științifică, aceasta fiind o calitate de bază pentru parcurgerea studiile doctorale.

Mai multe informații despre continuarea studiilor în cadrul Școlii Doctorale IOSUD‐UTCN se găsesc aici.

 

Broşură prezentare masterat ingineria instalaţiilor

 

Admiterea la master Ingineria Instalaţiilor

 

Locuri

 

Locuri sesiunea iulie 2021- 47 locuri buget, 2 locuri taxa si 1 loc pt romanii de pretutindeni. Total 50.

Locuri sesiunea iulie 2022- n/a

 

Calendar admitere master 2022

 

Calendar

 

Informaţii privind concursul de admitere

 

Concursul de admitere va avea loc în 14 iulie 2022 la sediul Facultății de Inginerie a Instalațiilor de pe B-dul 21 Decembrie 128-130 sau online pe platforma Microsoft TEAMS a UTCN și va cuprinde un test grilă din tematica și bibliografia afișate la secțiunea Documente.

Nota fiecărui candidat la concursul de admitere (N) va fi o medie ponderată conform relației de mai jos:

N = 0,5 T +0,5 L

T = nota test grilă

L = nota la examenul de diplomă (licență, respectiv învățământ superior de lungă durată).

Informații detaliate privind componența comisiei de concurs, testul grilă, calculul notei, criteriile de departajare și contestațiile se găsesc aici:

Metodologie

Regulament

 

Taxe de înscriere la concursul de admitere

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii de master, candidații vor achita în perioada de înscriere o taxă pentru organizarea și desfășurarea concursului.

Cuantumul taxei este de 200 lei din care.

Candidații admiși la TAXĂ vor achita și TAXA de confirmare a locului/rămânere în concurs de 350 lei.

 

Efectuarea plății se poate face:

 • online, cu cardul, pe platforma de înscriere utcluj.ro- direct din contul de candidat, în acest caz  plata va fi asociată automat contului candidatului
 • prin virament bancar, în acest caz fiind necesară încărcarea dovezii de plată în contul de candidat, la secțiunea Plăți
 • prin mandat poștal, în acest caz fiind necesară încărcarea dovezii de plată în contul de candidat, la secțiunea Plăți

 

Mai multe detalii despre taxele de înscriere găsiți în Regulamentul de admitere master 2022/2023 care se poate consulta mai jos la secțiunea Documente.